• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 18-05-23--24 ÖVNING Räddningstjänst och övrigt blåljus
  Mer info: Kenth Eriksson SSBF, 072-202 26 06
  Södra Länken (Avstängd 22-03)
  2018-05-23 - 22:00

 • 18-09-15 ÖVNING Samverkansövning för sjöräddningsenheter, RSS-övning
  Arrangör: Sjöfartsverket

  RSS = Regionalt samråd för sjö- och flygräddning
  Från Oxelösund till Landsort
  2018-09-15 - 09:00

 • 18-09-21--23 ÖVNING SIRI, Sjövärnskårens krisövning
  Kontakt hos Länsstyrelsen för mer info: Göran Dalin, 010-223 12 82.

  2018-09-21 - 08:00

 • 18-11-10 ÖVNING MARTINA, Flyghändelse, full scale-övning

  Bromma flygplats
  2018-11-10 - 18:00

 • 19-03-18 ÖVNING WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-18 - 08:00

 • 19-03-19 ÖVNING WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-19 - 08:00

 • 19-03-20 ÖVNING WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-20 - 08:00

 • 19-03-21 ÖVNING WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-21 - 08:00

 • 19-03-22 ÖVNING WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-22 - 08:00

Visa hela kalendern