• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 22 jan - UTBILDNING: Att möta informationspåverkan (MSB)
  Pilotutbildning: Att möta informationspåverkan, anordnad av MSB. Möjlighet finns för kommunikatörsnätverket att anmäla sig till detta utbildningstillfälle.

  Information och intresseanmälan:
  inger.frendel@lansstyrelsen.se, tel: 070-382 53 56
  Plats meddelas i inbjudan
  2019-01-22 - 09:30

 • 23 jan - ÖVNING: Mottagande i Sverige efter konsulär evakuering från utlandet
  Tabletop-övning initierad av UD med deltagande av ett flertal särskilt inbjudna aktörer.
  Kontaktperson: Jessica Lagerström, tel 08-405 98 05,
  jessica.lagerstrom@gov.se
  Arlanda, Sverige
  2019-01-23 - 13:00

 • 24 jan - Regional samordningsgrupp och kommunikatörsnätverk, uppstartsmöte
  Utökad regional samordningsgrupp och kommunikatörsnätverk - uppstartsmöte och workshop
  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-01-24 - 08:30

 • 30 jan - UTBILDNING: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
  Genom att lära mer om varandras organisationer, våra olika uppgifter och skilda ansvar optimerar vi samverkan och slutlig effekt vid kommande faktiska händelser.
  Målgrupp: Polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård m.fl. 
  Kursen planeras att ges vid fyra tillfällen under våren 2019 (30 + 31 jan, 13 + 14 feb).
  Kontaktperson: Henrik Nyman, SSR-kansliet, tel 0708-545 821, henrik.nyman@lansstyrelsen.se

  2019-01-30 - 08:30

 • 31 jan - UTBILDNING: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
  Genom att lära mer om varandras organisationer, våra olika uppgifter och skilda ansvar optimerar vi samverkan och slutlig effekt vid kommande faktiska händelser.
  Målgrupp: Polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård m.fl. 
  Kursen planeras att ges vid fyra tillfällen under våren 2019 (30 + 31 jan, 13 + 14 feb).
  Kontaktperson: Henrik Nyman, SSR-kansliet, tel 0708-545 821, henrik.nyman@lansstyrelsen.se

  2019-01-31 - 08:30

 • 13 feb - UTBILDNING: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
  Genom att lära mer om varandras organisationer, våra olika uppgifter och skilda ansvar optimerar vi samverkan och slutlig effekt vid kommande faktiska händelser.
  Målgrupp: Polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård m.fl. 
  Kursen planeras att ges vid fyra tillfällen under våren 2019 (30 + 31 jan, 13 + 14 feb).
  Kontaktperson: Henrik Nyman, SSR-kansliet, tel 0708-545 821, henrik.nyman@lansstyrelsen.se

  2019-02-13 - 08:30

 • 14 feb - Inriktande forum + kommunikationschefer, uppstartsmöte
  7 feb - Inriktande forum och kommunikationschefer, uppstartsmöte och workshop.
  Vårens uppstartskonferens genomförs i form av en scenarioworkshop.
  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-02-14 - 08:30

 • 14 feb - UTBILDNING: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
  Genom att lära mer om varandras organisationer, våra olika uppgifter och skilda ansvar optimerar vi samverkan och slutlig effekt vid kommande faktiska händelser.
  Målgrupp: Polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård m.fl. 
  Kursen planeras att ges vid fyra tillfällen under våren 2019 (30 + 31 jan, 13 + 14 feb).
  Kontaktperson: Henrik Nyman, SSR-kansliet, tel 0708-545 821, henrik.nyman@lansstyrelsen.se

  2019-02-14 - 08:30

 • 20 feb - Regional samordningsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-02-20 - 08:30

 • 11 mars - UTBILDNING i WIS
  Utbildning i WIS - information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/aTROAtpk3ykdIh0o1
  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66,
  2019-03-11 - 09:00

 • 12 mars - UTBILDNING i WIS
  Utbildning i WIS - information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/aTROAtpk3ykdIh0o1
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66
  2019-03-12 - 13:00

 • 13 mars - Kommunikatörsnätverksmöte

  Plats meddelas i inbjudan
  2019-03-13 - 08:30

 • 15 mars - Regionalt råd

  Plats meddelas genom inbjudan
  2019-03-15 - 08:00

 • 18 mars - ÖVNING: WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-18 - 08:00

 • 19 mars - ÖVNING: WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-19 - 08:00

 • 20 mars - ÖVNING WOLMAR: Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-20 - 08:00

 • 20 mars - UTBILDNING Säkerhetsskydd
  Målgrupp: Säkerhetsskyddschefer och relevanta funktioner. Program under utformning
  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-03-20 - 09:00

 • 21 mars - ÖVNING: WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-21 - 08:00

 • 21 mars - Introduktion regional samverkan för inriktande nivå

  Plats meddelas i inbjudan
  2019-03-21 - 13:00

 • 22 mars - ÖVNING: WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-22 - 08:00

Visa hela kalendern