• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 20 mars - ÖVNING WOLMAR: Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-20 - 08:00

 • 20 mars - UTBILDNING Säkerhetsskydd
  Målgrupp: Säkerhetsskyddschefer och relevanta funktioner. Program under utformning
  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-03-20 - 09:00

 • 21 mars - ÖVNING: WOLMAR, Ledningsövning (blåljus) i besvärlig miljö
  Heldagsövning som genomförs vid fem olika tillfällen under samma vecka.

  2019-03-21 - 08:00

 • 28-29 mars - Forum för samhällsskydd och beredskap
  Mer information kommer i början av 2019

  2019-03-28 -

 • 3 april - Introduktion regional samverkan - inriktande nivå

  Plats meddelas i inbjudan
  2019-04-03 - 08:30

 • 9 april - Introduktionsutbildning regional samverkan vid samhällsstörningar (samordnande nivå)

  För anmälan och information:https://goo.gl/forms/cx0ft8flbVUU2f213
  Plats meddelas i inbjudan
  2019-04-09 - 08:30

 • 11 april - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-04-11 - 13:00

 • 9 maj - Regional samordningsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-05-09 - 08:30

 • 14 maj - kommunikatörsnätverksmöte

  Plats meddelas i inbjudan
  2019-05-14 - 08:30

 • 16 maj - Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörning (samordnande nivå)
  För anmälan och information:
  https://goo.gl/forms/cx0ft8flbVUU2f213

  2019-05-16 - 08:30

 • 15 mars - Regionalt råd

  Plats meddelas genom inbjudan
  2019-05-20 - 08:00

 • 21 maj - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-05-21 - 09:00

 • 22 maj - Seminarium regionalt krisstöd (temaområde)

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66
  2019-05-22 - 09:00

 • 18 juni - Regional samordningsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-06-18 - 09:00

 • 28 nov - ÖVNING: ARN19
  Flyghändelse, full scaleövning.
  Kontaktperson: Jenny Mellberg, Swedavia, Tel 010-109 11 52
  jenny.mellberg@swedavia.se
  Arlanda flygplats
  2019-11-28 - 08:00

Visa hela kalendern