• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • Övning "Viviann" SBFF
  Samverkans övning

  2020-02-20 -

 • 3 mars - RSK verkställande (grund)

  Plats meddelas i inbjudan
  2020-03-03 - 09:00

 • 4-5 mars - Forum för samhällsskydd och beredskap

  Lokal meddelas senare
  2020-03-04 - 08:30

 • 4 mars - RSK verkställande (fortsättning)

  Lokal meddelas i inbjudan
  2020-03-04 - 09:00

 • 11 mars- Utbildning: WIS introduktion
  Syftet med utbildningen är att återförankra grundläggande kunskap om den uppdaterade WIS-miljön, fokusera på hur vi tillsammans använder systemet för informationsdelning inom Samverkan Stockholms regionen men också hitta vardagsnytta i den egna organisationen
  Information och anmälan:

  https://forms.gle/N2g4akuNDkUWhVEA7
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 - (lokal meddelas vid anmälan)
  2020-03-11 - 09:00

 • Samverkansövning "Josefin" SSBF

  2020-03-19 -

 • 19 mars - utbildning Rakel (grundläggande) OBS! Ändrat datum
  Beskrivning:
  Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom samhällsviktiga verksamheter och är beslutat system för delning av information vid händelser i Stockholmsregionen. Nu finns det möjlighet att öka förmågan att hantera Rakel. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer - om intresset blir större än så kan fler tillfällen komma att bli aktuella.


  Information och anmälan: https://forms.gle/SYVWmKugspuo7otJ7
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas vid anmälan)
  2020-03-19 - 08:30

 • 20 mars - Kommunikationschefsmöte

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sverige
  2020-03-20 - 08:30

 • 24 mars - Kommunikatörsnätverksmöte

  Lokal meddelas i inbjudan
  2020-03-24 - 13:00

 • 15 april - Regional samordningsgrupp

  Plats meddelas senare
  2020-04-15 - 09:00

 • Samverkansövning Skogsbrand räddningstjänsten Norrtälje

  2020-04-23 -

 • 23 april - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i inbjudan
  2020-04-23 - 09:00

 • 11 maj Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar (samordnande nivå)
  Utbildningen går igenom grunderna för regional samverkan, hur vi arbetar tillsammans och vilka gemensamma rutiner vi har inom Samverkan Stockholmsregionen. Under dagen ges exempel på hur samverkan har genomförts vid faktiska händelser. I kursupplägget ingår flera praktiska moment.
  Anmälan och information: https://forms.gle/AxJ65KxxixMEZUNm7
  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, (lokal meddelas vid anmälan)
  2020-05-11 - 08:30

 • 14 maj - Regional samordningsgrupp

  Lokal meddelas senare
  2020-05-14 - 09:00

 • 19 maj - Kommunikatörsnätverksmöte

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sverige
  2020-05-19 - 08:30

 • 28 maj - Temaområde krisstöd, nätverksmöte

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sverige
  2020-05-28 - 09:00

 • 11 juni - Planeringsmöte inför sommaren

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, Sverige
  2020-06-11 - 13:00

 • 16 juni - Regional chefsgrupp

  Lokal meddelas i inbjudan
  2020-06-16 - 13:30

 • Samverkansövning Brandkåren Attunda

  2020-09-17 -

 • Samverkansövning SBFF

  2020-09-28 -

Visa hela kalendern