• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 23-24 okt - ÖVNING Havsörn
  Chefsgruppen i Samverkan Stockholms Regionen har gemensamt beslutat att länets aktörer ska delta i övning Havsörn 2019. Den lyfts fram, dels som ett viktigt förberedande moment inför TFÖ 2020, dels som en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden 2019-2022.

  Havsörn 2019 är upplagd som en bred simuleringsövning. Den innehåller moment av gråzonsproblematik , med omfattande samhällsstörningar, desinformation och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. De olika övningsmomenten kommer belysa möjliga utmaningar för samhällets krisberedskapsförmåga och kommer ställa krav på regionens förmåga att agera koordinerat i beslutade samverkansnivåer. Scenariot ska ge förutsättningar att öva, pröva och fortsatt utveckla förmågeområden inom statlig räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.

  Som en förberedelse inför huvudövningen kommer ett antal kunskapshöjande åtgärder genomföras.
  Huvudövningen genomförs den 23-24 oktober och kommer att pågå under 36 timmar, vilket ger möjligheter för respektive aktör att pröva sin förmåga till uthållighet.

  2019-10-23 -

 • 5 nov - Regional chefsgrupp och kommunikationschefer

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-11-05 - 13:30

 • 27 nov - Regional samordningsgrupp

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-11-27 - 09:00

 • 28 nov - ÖVNING: ARN19
  Flyghändelse, full scaleövning.
  Kontaktperson: Jenny Mellberg, Swedavia, Tel 010-109 11 52
  jenny.mellberg@swedavia.se
  Arlanda flygplats
  2019-11-28 - 08:00

 • 3 dec -Kommunikatörsnätverksmöte

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66
  2019-12-03 - 08:30

 • 5 dec - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-12-05 - 13:30

Visa hela kalendern