Aktörer

Här kan du läsa om aktörerna i satsningen och möjligheterna som de ser med en utökad reigonal samverkan. Här finns också kontaktuppgifter.

Samordningskansli

E-post: info@samverkanstockholmsregionen.se
 

Mikael Jeppson, samordningschef

Telefon: 010-223 16 78, 073-053 75 14

E-post: mikael.jeppson@lansstyrelsen.se

 

Inger Frendel, kommunikationskoordinator

Telefon: 010-223 13 22, 070-382 53 56

E-post: inger.frendel@lansstyrelsen.se

Funktionsmail: rkk@samverkanstockholmsregionen.se