112-priset till samverkande insatser vid attentatet 7 april

Tillsammans med företrädare för flera aktörer som agerade på skadeplats vid Drottninggatan 7 april fick vi, som tillsammans utgör Samverkan Stockholmsregionen, ta emot 112-priset för de insatser som gjordes.

112-priset tilldelades i år alla de som gjorde en viktig insats när Sverige utsattes för en terrorhandling i Stockholm 7 april. Med utmärkelsen vill SOS Alarm uppmärksamma samverkan mellan aktörer - blåljusaktörer som larmades akut till platsen; polis, räddningstjänst och ambulans, men också lyfta fram insatser från säkerhetsföretag, läkare och vårdutbildade som spontant anslöt till platsen för att hjälpa skadade och rädda liv.

Vid prisutdelningen - som genomfördes i samband med SOS Alarms dialogforum - representerades Samverkan Stockholmsregionen av Ola Slettenmark, samordningschef:
- Jag fick äran att vara representant och lyfte främst alla aktörers stora arbete i både det akuta och i det efterföljande arbetet. Det känns mycket kul att effekten av allas långvariga arbete och engagemang uppmärksammas.

Motiveringen lyder:
”112-priset 2018 tilldelas samtliga professionella aktörer som gjorde en insats vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april. Insatsen präglades av en fantastisk samverkan, men också av medmänsklighet och en genuin vilja att hjälpa till utöver det som krävs i tjänsten.”