500:e ordinarie samverkanskonferensen!

Torsdagen den 17 oktober genomfördes den 500:e ordinarie samverkanskonferensen inom Samverkan Stockholmsregionen. Samma rutiner som vanligt följdes med aktörsrapportering, informationsdelning, identifiering av samverkansbehov och sammanställning av regional lägesbild för vecka 42. Det blev inget stort firande, men det är väl värt att uppmärksamma den samverkansform som i dag känns självklar för de regionala aktörerna.

Den 500:e samverkanskonferensen leddes av Kerstin Hägg, TiB Länsstyrelsen, Anna Zimmerling, Regional samverkanskoordinator i beredskap (RSIB), Inger Frendel, Regional kommunikationskoordinator och Filip Strand, Länsstyrelsen, ansvarade för lägesbild. Deltog gjorde också Petramy Börjesson och Monica Johnson, Länsstyrelsens kommunikationsenhet.

- Det är svårt att tänka sig tillbaka till tiden innan vi genomförde samverkanskonferenser, de är verkligen motorn i den regionala samverkan. 500 genomförda ordinarie konferenser har gett oerhört mycket erfarenhet och lett till en stor mängd faktiska åtgärder. Lägg till detta de ytterligare ca 200 tillfällen där samverkanskonferenser genomförts när någon aktör sett behov att aktivera samverkan utifrån händelser så förstår man vilket värde detta givit, säger Ola Slettenmark, samordningschef för Stockholmsregionen och en av de drivande i utvecklingen som ledde till de regionala samverkanskonferenser vi i dag har inom Samverkan Stockholmsregionen, både i ordinarie och aktiverat läge.

Första konferensen 2010
Innan det formella utvecklingsarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen startade bedrevs en rad förarbeten och utredningsprojekt. Inspirerade av bland annat den samverkan som bedrevs på Gotland inom GOTSAM och en aktörsgemensam studieresa till Nederländerna kom parterna överens om att inte längre dra saker i långbänk utan komma till skott med en konkret åtgärd. Detta ledde fram till förslaget att starta upp rutinen med att genomföra regionala telefonkonferenser varje vecka, på torsdagar klockan 16.00. Den första samverkanskonferensen genomfördes därefter den 25 mars 2010. Lite senare samma år, i samband med händelsen med självmordsbombaren på Brunnsgatan 11 december genomfördes en telefonkonferens för första gången i samband med en pågående händelse.

Samverkanskonferenserna är sedan dess en given del av den regionala omvärldsbevakningen och proaktiva bedömningar av samverkansbehov och ytterligare åtgärder. Under åren har arbetet utvecklats i många avseenden. Samverkanskonferenser genomförs i alla de tre samverkansnivåerna, det har inrättats aktörsgemensamma funktioner som stödjer genomförandet, det finns i dag tekniska hjälpmedel för snabb inkallning, och konferenserna genomförs också via RAKEL eller i form av samverkansstaber (fördjupad samverkan).

Rutinen att genomföra veckovisa samverkanskonferenser är i dag känd hos aktörernas representanter, liksom att en veckovis lägesbild distribueras via WIS. Genomförandena har blivit allt mer effektiva, både när det gäller innehåll och deltagarnas delaktighet och bidrag. Vid aktiverade lägen, när fler personer och organisationer deltar finns fortfarande utvecklingsområden. Vi ser fram mot en fortsatt utveckling och förmåga.