Aktiviteter och utbildningar under våren inom Samverkan Stockholmsregionen

2018 går mot sitt slut och det är dags att blicka fram emot ett nytt verksamhetsår för det gemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. De möten, aktiviteter och utbildningar som har planerats in för våren finns nu i kalendern på www.samverkanstockholmsregionen.se liksom övningar som kan beröra regionens aktörer. 

Det målbildsarbete som har genomförts under hösten, där alla aktörer har deltagit och bidragit, kommer att ligga som grund för arbetet. Bland annat startar vi upp med gemensamma workshops, på samordnande och inriktande nivå, för att ta fram underlag för en gemensam regional inriktning för omfattande elbortfall. Kalendern kan komma att kompletteras med ytterligare aktiviteter utifrån uppkomna behov, men här återfinns huvuddelen:

22 jan - Utbildning: Att möta informationspåverkan (MSB)
24 jan - Regional samordningsgrupp och kommunikatörsnätverk, uppstartsmöte
30 jan - Utbildning: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
31 jan - Utbildning: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
13 feb - Utbildning: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
14 feb - Utbildning: RSK Verkställande (Regional samverkanskurs)
14 feb - Inriktande forum + kommunikationschefer, uppstartsmöte och workshop
20 feb - Regional samordningsgrupp
11 mars - Utbildning i WIS
12 mars - Utbildning i WIS
13 mars - Kommunikatörsnätverksmöte
15 mars - Regionalt råd
20 mars - Utbildning Säkerhetsskydd
21 mars - Introduktion regional samverkan för inriktande nivå
28-29 mars - Forum för samhällsskydd och beredskap (samt Regional samordningsgrupp)
3 april - Introduktion regional samverkan (inriktande nivå)
9 april - Introduktionsutbildning regional samverkan (samordnande nivå)
11 april - Regional chefsgrupp
9 maj - Regional samordningsgrupp
14 maj - Kommunikatörsnätverksmöte
16 maj - Introduktion regional samverkan (samordnande nivå)
22 maj - Seminarium regionalt krisstöd
18 juni - Regional samordningsgrupp

Välkomna till ett  nytt verksamhetsår!