Anmäl er till höstens utbildningar!

Vi behöver öka vår förmåga i regionen att hantera våra gemensamma system och fler behöver förstå grunderna för att kunna vara delaktiga i regional samverkan. Under november genomförs utbildningar i WIS och Rakel, samt introduktionsutbildning i Regional samverkan vid samhällsstörningar. Anmäl er gärna så snart som möjligt.

Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar
Utbildningen går igenom grunderna för regional samverkan, hur vi arbetar tillsammans och vilka gemensamma rutiner vi har inom Samverkan Stockholmsregionen. Under utbildningen ges exempel på hur samverkan har genomförts vid faktiska händelser. I kursupplägget ingår flera praktiska moment.
Utbildningstillfälle: 27 november kl 09.00-15.00
Anmäl er genom att klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren):
https://goo.gl/forms/l2Q490kSkyoZfmEg1

Utbildning i WIS 3.0
I höst lanseras en uppdaterad version: WIS 3.0. Utbildningen ger grundläggande kunskap om den uppdaterade WIS-miljön, nya funktioner och stöd i att arbeta i systemet. I utbildningen fokuseras på hur vi använder WIS för informationsdelning inom Samverkan Stockholmsregionen. Utbildningarna kommer att rikta sig mot olika nivåer - nybörjare respektive vana användare.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 7 och 9 november
Anmäl er genom att klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren):
https://goo.gl/forms/Vr1jajv7KR56JKGK2

Grundutbildning i Rakel
Många användare är ovana vid att hantera Rakel. Grundutbildningens mål är att användarna ska känna sig trygga i att använda sin Rakelterminal, bland annat för att kunna delta i regionala samverkanskonferenser. Moment i utbildningen är till exempel: att ställa in talgrupper, öva talteknik och skicka meddelanden.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 14 och 27 november
Anmäl er genom attklicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren)
https://goo.gl/forms/kNU5pNiaYKM54XBd2