Ett händelserikt år

Under 2016 genomfördes ett stort antal gemensamma aktiviteter. Bifogat finner ni en årssammanfattning med utblick mot det gemensamma arbetet 2017