Frågor och svar om Samverkan Stockholmsregionen

I samband med den fruktansvärda attacken på Drottninggatan 7 april har det gemensamma arbetet inom SSR uppmärksammats i medier och många frågor har ställts om vad Samverkan Stockholmsregionen egentligen är. Här följer en sammanfattande text kring arbetet, se även bifogad FAQ och länkar till artiklar.

Vad?
I januari 2015 övergick Samverkan Stockholmsregionen från ett fyraårigt utvecklingsprojekt till en avtalsorganisation med uppdrag om linjekoordinering mellan 37 organisationer inom områdena trygghet, säkerhet och hantering av samhällsstörningar. Arbetet ska stödja samordning och inriktning mellan organisationerna såväl i det kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbetet (Ordinarie läge) samt inför, under och efter händelser och skeenden (Aktiverat läge).

Attentat och tidskritsiska händelser
Sedan februari 2015 och attackerna i Paris och Köpenhamn har "Attentat och tidskritiska händelser" utgjort övergripande inriktning för det aktörsgemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. Detta utifrån viljan att säkra en höjd gemensam förmåga mot det aktuella området men också att vi tillsammans tror att hantering av de flesta andra händelser i samhället ryms inom den förmågan som krävs för ett koordinerat agerande vid terrorattentat eller stora olyckor. Detta eftersom att det ställer krav på snabb etablerad samverkan i flera parallella nivåer och enskilt agerande utifrån en gemensam regional inriktning och fördefinierade rutiner

Förmågehöjande åtgärder
Sedan starten 2015 har organisationerna tillsammans genomfört utbildning för mer än 1000 personer, skapat möjlighet till skyddade lokaler för flernivåsamverkan, genomfört självskattningar av aktörernas förmågor, bedrivit kunskapshöjande seminarier, inrättat gemensamma koordineringsresurser, men inte minst hanterat, följt upp och lärt av ett stort antal händelser i regionen.

Övning Styrbjörn 
Sedan mer än ett år tillbaka har organisationerna planerat och förberett sig för att genomföra den regionala övningen "Styrbjörn". Den 10 maj skulle den ha genomförts på temat attentat och tidskritiska händelser och involverat samtliga 37 aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. I samband med den fruktansvärda attacken på Drottninggatan, 7 april, fattades dock beslut om att ersätta övningen med aktörsgemensam uppföljning och lärande från hanteringen av händelsen. Ett lärande som kommer att leda till ytterligare utveckling och förmågehöjning när det kommer till aktörsgemensam samordning och inriktning. Vi återkommer kring det arbetet.

Frågor och svar
Ta gärna del av det bifogade dokumentet (högerspalten) för några vanliga frågor och svar. Om ytterligare frågor och funderingar finns vänligen skicka epost till info@samverkanstockholmsregionen.se .