Gå grundutbildning i WIS och Rakel

Nu finns möjlighet att öka förmågan att hantera våra gemensamma system WIS och Rakel. Under mars 2017 genomförs WIS och Rakel-utbildningar vid åtta tillfällen vardera för att så många som möjligt ska kunna få grundläggande kunskap.
 

WIS och Rakel är beslutade system för delning av information och dokumentation vid händelser i regionen. Det är viktigt att förmågan att hantera de gemensamma systemen ökar för att vi ska uppnå en effektiv och samordnad hantering vid samhällsstörningar.

Tidigare i våras skickades en enkät ut till organisationerna inom Samverkan Stockholmsregionen för att kartlägga behovet av utbildning i WIS och Rakel, många har svarat att de ser ett sådant behov. Anmäl er gärna så snart som möjligt till något av utbildningstillfällena.

Grundutbildning WIS
Utbildningen ger grundläggande kunskap om funktionerna i WIS och hjälp att komma igång i systemet, t.ex. att hitta och spara de vanligaste händelserna vi använder regionalt och nationellt.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 28 feb, 1, 10, 14, 15, 22, 28 mars
Anmäl er genom att klicka på länken nedan för att komma till anmälningsformuläret:
https://goo.gl/forms/Ie5nGOLIy7wosLFX2

Grundutbildning Rakel
Många användare är ovana vid att hantera Rakel. Grundutbildningens mål är att användaren ska känna trygghet i att hantera sin Rakel-terminal, t.ex. att ställa in talgrupper, öva talteknik och skicka meddelanden.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 16, 17, 27, 28 mars
Anmäl er genom att klicka på länken nedan för att komma till anmälningsforumläret:
https://goo.gl/forms/3C69bJNV3sYp1Sm33

WIS
WIS står för Webbaserat informationssystem och är det ordinarie systemet för informationsdelning inom Samverkan Stockholmsregionen. I WIS läggs den regionala lägesbilden efter de ordinarie samverkanskonferenserna varje torsdag. WIS innehåller även händelsekalender, övningskalender, underrättelseinformation med mera. Alla organisationer ansvarar själva för att administrera tillgång till WIS och på så sätt säkra tillgång till nödvändig information, både i vardagen och vid en samhällsstörning.

Rakel
Rakel - radiokommunikation för effektiv ledning - är ett nationellt digitalt radiosystem för aktörer inom krisberedskapssystemet. Rakel används som kommunikationssystem av många aktörer även i det vardagliga arbetet, men är också ett av de system som används för att genomföra samverkanskonferenser då telefoni inte är tillgänglig. Regionala chefsgruppen har fastställt att samtliga aktörer behöver ha förmåga att via Rakel kunna delta i samverkanskonferenser.