Internationell samverkan fortsätter

Lärande och kunskapsutbyte, bl.a. genom samverkan med andra länder och städer, har varit en viktig del under hela SSR:s verksamma period. 

Genom nätverkande,studiebesök och projekt har representanter från samordningskansli och länets aktörer samverkat internationellt i syftet att utveckla arbetet i Stockholmsregionen. Sedan 2018 har SSR tillsammans med ett antal Europeiska städer och akademiska institutioner formaliserat samverkan och utbyte genom uppstart av nätverket Counter Terrorism Preparedness Network, CTPN. Under två år togs ett antal rapporter fram som behandlade olika fokus inom området. 

I starten ingick London, Manchester, Paris, Rotterdam, Barcelona och Stockholm, de har nu utökats med New York, Boston, Washington D.C., Montreal, Munchen, Dublin, Köpenhamn. Vidare har Interpol, Europol samt Royal United Services Institute (RUSI) anslutit som strategiska partners. Avsikten är att bedriva kontinuerlig informationsdelning och lärande genom övningar, seminarium och författande av rapporter.

Mycket av planerat arbetet 2020 har fått skjutas upp på grund av Coronapandemin, men i slutet av december genomfördes seminariumet Protecting Major Events and Crowded Places  med fler än 200 deltagare. Seminariet följdes upp av en gemensam virtuell table-top övning på samma ämne nu i januari -21.

Under våren kommer London och Washington att släppa en nätverksrapport på temat Bio Threat. Aktörerna inom SSR kommer att aktivt fortsätta arbetet inom nätverket. Även om förutsättningarna för respektive land skiljer sig åt är de grundläggande funktionella behoven mycket likartade. Lärandet och diskussionerna blir  direkt applicerbara i vårt arbete och utveckling samhällets krisberedskap i stort. Framåt har bl.a. nätverket identifierat områdena Cyber och Strategisk kommunikation som gemensamma behov att studera tillsammans. 

Läs mer om arbetet inom CTPN via länk i högerspalten alt.
www.london.gov.uk/what-we-do/fire-and-resilience/counter-terrorism-preparedness-network