Keolis på Trafik Stockholm – vinst för alla

En representant från bussbolaget Keolis sitter sida vid sida med vägtrafikledarna på Trafik Stockholm. Ett nära och aktivt samarbete som båda parter ser flera vinster med.

Under ett försök på fyra månader sitter Keolis på Trafik Stockholm. Det är totalt fyra skiftledare från bussbolagets trafikledning som alternerar mellan klockan 06:30 och 18:30 vardagar. Båda parter anser att informationsutbytet går snabbare och lägesbilden blir tydligare när de sitter sida vid sida, vilket i sin tur bidrar till kortare ledtider, ökad säkerhet och bättre trafikinformation.


– Det är utvecklande att sitta på Trafik Stockholm och jag har nytta av de kontakter jag knyter här. Jag har fått en bättre bild av hur flödet i trafiken ser ut och det ger mig snabbare lägesbilder av hinder, olyckor och kösituationer. Vid felanmälan av till exempel felparkerade fordon som gör att bussarna inte kommer fram har vi lärt oss att felanmäla i rätt ordning så att vi både spar tid och slipper missförstånd, säger Magnus Jacobsson på Keolis.

Direktkontakt med busschaufförer

Att Keolis trafikoperatör har en ”bussradio” där de får tips direkt från busschaufförer gör att informationen når Trafik Stockholm på en gång, och inte går via Polisen först som det normalt gör, vilket bidrar till att de snabbt kan ta hand om olika störningar i trafiken.


– Vi får till exempel information från Keolis om trafiken där vi inte har kameraövervakning. Det kan röra sig om hur hinder i trafiken påverkar tunga fordon eller information om fel på bussar – var bussen står, vad som är fel och när felet ska vara åtgärdat, berättar Ludvig Lundkvist, vägtrafikledare på Trafik Stockholm (på bilden ovan).


– När en buss gick sönder och blockerade Herkulesgatan blev det köer på Centralbron, i Söderledstunneln och Södra länken. Med hjälp av vår radiotrafik hade jag direktkontakt med servicebil och yttre trafikledare på plats och kunde få status hur det såg ut på platsen och förmedla till vägtrafikledarna på Trafik Stockholm, exemplifierar Magnus Jacobsson.
 

På samma sätt får även busschaufförerna bättre koll på läget genom direktinformationen och kan informera sina passagerare om trafikläget.

Kamerabilder till stor hjälp

För Keolis del är kamerabilderna på Trafik Stockholm till stor hjälp. De ger snabbt en lägesbild över kösituationer, vilket kan nyttjas för att förhindra förseningar i busstrafiken.


– Vi kan till exempel göra snabba omläggningar på Johanneshovsbron för bussarna från Handen och Tyresö mot centrala Stockholm. Är det stopp eller något körfält som är blockerat skapas långa köer och då kan bussarna i stället vända vid Gullmarsplan och därigenom komma i tid till sin nästa avgång till fördel mot kanske 15-20 minuters försening, berättar Magnus Jacobsson.

Kartlägga rena samhällsvinster

En utvärdering av Keolis månader på Trafik Stockholm kommer att genomföras.


– Tanken är att vi ska identifiera de större händelserna vi samverkat kring, ta fram en lista med vad samverkan ger för vinster och också få fram en peng på värdet att sitta tillsammans – den samhällsekonomiska vinsten kopplat till framkomlighet, berättar Otto Åstrand, analytiker på Trafik Stockholm, som har varit med och tyckt till i utformningen av utvärderingen.

 

Kort om projektet Vardagssamverkan

Försöket där Keolis sitter på Trafik Stockholm är ett direkt resultat av projektet Vardagssamverkan 3. Där länets trafikaktörer satt sida vid sida på Trafik Stockholm under några veckor för att utveckla och effektivisera samverkan i det dagliga arbetet.

Resultatet av Vardagssamverkan 3 visar att aktörerna:

  • Kan dela information mer effektivt genom att sitta tillsammans. Den främsta tidsvinsten var omläggning av busstrafiken.
  • Får snabbare en samlad lägesbild över situationen. Exempelvis genom personer ute på fältet som förare av tåg och bussar, ordningspatruller etc.
  • Får kunskap och lärdom av varandras verksamheter vilket ger bättre förutsättningar för samverkan.