Kommunikation – en självklar del i samverkan

– Kommunikationen kan vara helt avgörande för hur man på ett effektivt sätt hanterar olika typer händelser. Jag är stolt att kommunikationen är en del i regional samverkan, säger Madeleine André, kommunikationsansvarig i programmet.

Alla aktörer i satsningen Program för samverkan – Stockholmsregionen ser vinster med en effektiv kommunikation vid samverkan. Därför har vi tagit fram en gemensam process för kommunikationen. Målet är att den ska vara relevant, korrekt och snabb.

– Det handlar om att kommunicera samstämmiga budskap så att människor får veta det de behöver så snabbt som möjligt för att kunna göra aktiva val, både i vardagen och vid allvarligare händelser. Det kan vara alltifrån trafikinformation till hur man bör agera vid mer omfattande olyckshändelser, förklarar Madeleine André, kommunikationsansvarig och projektledare för Information och kriskommunikation.

Brist på information kan förvärra situationen

När det inträffar störningar, olyckor och kriser ökar behovet av information i samhället. En effektiv kommunikation kan förhindra eller lindra konsekvenserna av en kris, medan brist på information kan förvärra situationen. Genom att kommunicera kan man skapa förståelse för det inträffade och händelsen blir därmed lättare att hantera.

I projektet definierade aktörerna gemensamma utgångspunkter för kommunikation och arbetade fram gemensamma strukturer och rutiner samt metodstöd. Varje aktör ansvarar för den egna kommunikation, samtidigt som alla har ett gemensamt ansvar för kommunikationen vid samverkan. 

Kommunikationen jobbas in i processerna för regional samverkan

Sedan en tid tillbaka arbetas kommunikationen successivt in i de övergripande processerna för samverkan i Stockholmregionen. I nuläget omfattas ett 40-tal aktörer. Och det har redan gett effekt.

– Dagen före midsommar hade jag en ”wow-dag” på jobbet. Det var varsel om strejk i pendeltågstrafiken och aktörerna som berördes tog fram övergripande gemensamma budskap och frågor och svar som gick ut till samtliga aktörer. Jag är jättestolt och det är fantastiskt att kommunikationen blir en del av samverkan, vilket är en självklarhet för framgångsrik samverkan, säger Madeleine André.

Andra exempel där aktörerna samverkat kring kommunikationen är tågurspåringen på Södra station och ebolasmitta.