Lyckat samverkansprojekt mellan länets trafikaktörer

Idag avslutas projektet Vardagssamverkan. Under tre veckors tid har länets trafikaktörer suttit tillsammans på Trafik Stockholm för att utveckla och effektivisera deras samverkan i det dagliga arbetet.

Varje dag har arbetspasset inletts med att samtliga aktörer samlats för att ta fram en aktuell lägesbild över nuläget. Vid dagens slut summerades vad som skett under dagen och hur det fungerat.

– I ett växande Stockholm blir det allt viktigare att hindrer i trafiken åtgärdas så snabbt som möjligt. Det är glädjande att försöket har fungerat väl och lägger en god grund för fortsatt samarbete och dialog, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Projektet är en del i större satsning inom ramen för Program för samverkan i Stockholmsregionen – för en säker, trygg och framkomlig Stockholmsregion i vardag och kris. Det omfattar flertalet samhällsaktörer, exempelvis SOS Alarm, Polisen, räddningstjänsten, Länsstyrelsen och länets kommuner.