Ny utbildning: Regional samverkansstab

På uppdrag av Regionala chefsgruppen genomförs under 2018 utbildningar i regional samverkansstab. Utbildningen är ny och syftar till att ge kompetens om målet med regional samverkansstab, hur arbetet bedrivs och om de leveranser och mervärden det gemensamma arbetet ska leda till.

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som vid en samhällsstörning i regionen kommer att vara samverkanspersoner för sin organisation i regional samverkansstab, när denna aktiveras.
Plats: Utbildningen genomförs vid Johannes räddningscentral, Malmskillnadsgatan 64.

Utbildningstillfällen
Utbildningen genomför vid fyra tillfällen under våren 2018:
16 feb kl. 08.30.12.00
20 feb kl. 12.30-16.00
22 mars kl. 12.30-16.00
28 mars kl. 12.30-16.00

Anmälan
För arbetet i gemensam samverkansstab finns utpekade aktörer som utgör en grundbemanning: Länsstyrelsen, landstinget (hälso- och sjukvård, trafik), Polisen, regionens räddningstjänster, Trafikverket och Stockholms stad. De utpekade aktörerna* anmäler 1 person till varje utbildningstillfälle för att samverkansstaben ska få rätt sammansättning och efterlikna verkliga förhållanden. Övriga aktörer anmäler utifrån intresse. Anmäl genom att klick på länken https://goo.gl/forms/ZiVwSu8q6FJdELVk2

Om arbetet i gemensam samverkansstab
Vid Johannes räddningscentral har parterna inom SSR utvecklat lokaler för att bedriva gemensam samverkansstab. Det finns en beslutad rutin för hur operativt arbete i gemensam lokal ska aktiveras. Syftet är att utpekade aktörer* ska (övriga aktörer bör) säkra kompetensen hos egen personal att tjänstgöra i gemensam samverkansstab (roll, uppdrag, lokalkännedom, tekniska förutsättningar). För att lyckas med att samordning i form av samverkansstab krävs att aktörerna bidrar/närvarar med relevanta personella resurser för det gemensamma arbetet.
2017 aktiverades den regionala samverkansstaben både vid planerade händelser (derby DIF-AIK, UEFA Europoa League-finalen) och vid attentatetet på Drottninggatan 7 april. Berörda aktörer representerade  sina organisationer men bidrog också i den gemensamma hanteringen i regionen som helhet.

Situationer när det kan krävas utökat gemensamt arbete i form av samordning/koordinering:

  • Vid uppkomna situationer där omfattande samordning bedöms nödvändig för att hantera samhällets behov (vädersituationer, trafikstörningar, omfattande olyckor, hotsituationer, attentat m.m.)
  • Vid planerade kända händelser med hög sannolikhet för behov av aktörsgemensam hantering (statsbesök, evenemang, demonstrationer)
  • Vid kommunikationsbortfall (tfn, RAKEL, IT)
  • I situationer där kommunikation av säkerhetsskyddsmässiga skäl inte ska ske över telefon/RAKEL
  • Vid oklara situationer och omvärldslägen där gemensam analys av situationen behöver ske.

Uppdraget i samverkansstaben innebär att resp. aktörs representant i staben ska kunna:

  • Bidra med den egna organisationens perspektiv och kompetens för en samlad bedömning av situationen
  • Företräda och utgöra länk till egen organisation/stab
  • Tolka samhällets behov kopplat till egen organisations uppdrag och roll

För frågor om utbildningen - info@samverkanstockholmsregionen.se