Nyhetsbrev december - tack för ett givande 2019!

Det är dags att summera ett givande år inom det gemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen. I nyhetsbrevet kan ni ta del av ett axplock av höstens aktiviteter och erfarenheter samt de första planerade datumen för möten och aktiviteter under våren.

Under hösten engagerade Övning Havsörn 2019 samtliga aktörer i förberedelser, kunskaps- och förmågehöjande aktiviteter, i genomförandet av själva scenarioövningen och i uppföljning av erfarenheter. Under året har gemensam målbild 2019-2022 antagits och chefsgruppen har diskuterat arbetsformer för att kunna nå målen genom tydliga aktiviteter och prioriteringar. Ett förslag till prioriterade aktiviteter har tagits fram och skickats till er parter för förankring. En heltäckande redovisning av årets verksamhet och ekonomi återfinns i verksamhetsberättelse 2019.

Vi går nu in i 2020 med fortsatt inriktning om att stärka regionens förmåga i så väl vardag som vid krishantering och höjd beredskap.

Tack för att ni alla med stort engagemang har bidragit till den utveckling vi tillsammans har gjort under 2019, vi i samordningskansliet ser fram emot ett givande 2020 tillsammans med er!
(nyhetsbrev återfinns som pdf i högerspalten)