Nyhetsbrev för hösten - och framåtblick inför 2019

Under hösten 2018 genomfördes ett stort antal gemensamma aktiviteter inom Samverkan Stockholmsregionen, Fokus har legat på att ta fram en ny målbild och inriktning för det gemensamma arbetet 2019–2022 genom workshops och diskussioner, men vi har också hanterat ett antal händelser i samverkan, genomfört utbildningar, utvecklat gemensamma förmågor inom olika temområden, t ex säkerhetsskydd och krisstöd. 
Ett stort tack till er alla som på olika sätt och i olika roller har bidragit. Nu ser vi fram emot de samverkansaktiviteter vi har framför oss 2019!

Bifogat finner ni ett nyhetsbrev som sammanfattar hösten och ger en utblick mot det gemensamma arbetet 2019 (se under Dokument i högerspalten).