Nyhetsbrev juni - och trevlig sommar!

Sommaren är i antågande och vi kan summera en innehållsrik vår för det gemensamma arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen. Tillsammans har vi genomfört ett stort antal aktiviteter, möten och utbildningar med målet att utveckla gemensamma förmågor och att nå en effektiv samverkan vid händelser.

Den nya målbilden för Samverkan Stockholmsregionen 2019-2022 är ute för formellt antagande. I det utvecklingsarbete som görs arbetar vi redan utifrån målbildens inriktning och kommer att parallellt med antagandet att följa upp ambitionsfrågan i målbilden under hösten och kommande år. Arbetet med förberedda regoinala inriktningar  har fortsatt under våren, där området omfattande elavbrott har prioriterats. Stormen Alfrida och efterföljande strömavbrott har gett värdefulla erfarenheter till detta arbete.Totalförsvarsplaneringen och strategi för utvecklingen av det civila försvaret och vad detta innebär ur samverkans- och regionalt perspektiv har diskuterats.
Vi har under våren också påbörjat planeringsarbetet inför höstens övning Havsörn och även Totalförsvarsövningen 2020, som kommer att ligga i fokus under hösten.

Den 13 juni genomfördes en samordningskonferens inför sommaren med syfte att förbereda och stämma av beredskapen och åtgärder inom ett antal riskområden. Konferensen resulterade i lägesbilder och stödjande underlag (inkl. kommunikation) som har skickats ut i dagarna.

Ett stort tack till er alla som på olika sätt och i olika roller har bidragit i arbetet.
Trevlig sommar!

Bifogat finner ni nyhetsbrev juni som sammanfattar vårens gemensamma arbete (se under Dokument i högerspalten)