Nyhetsbrev - och framåtblick inför 2018

Snart är ett händelserikt år inom Samverkan Stockholmsregionen till ändå - ett år med många utvecklande aktiviteter och operativa aktörsgemensamma insatser vid händelser. Men det är dags att blicka framåt mot de större samverkanshändelser vi har framför oss under 2018 (se bifogat nyhetsbrev).