Samverkan inom SSR inför valet

På söndag, 9 september, är det val till riksdag, kommun och landsting. In i det sista pågår samverkan inför valet 2018 inom Samverkan Stockholmsregionen.

Myndigheter som har ett särskilt ansvar för valets genomförande har sedan länge arbetat aktivt med planering, kommunikation, säkerhet och många andra frågor. Inom Samverkan Stockholmsregionen har samverkan har pågått sedan april och arbetet leds av en särskild valkoordineringsfunktion. Uppdraget består övergripande i att koordinera frågor och information mellan aktörerna samt att leverera lägesbilder. Fokus är frågor och information som rör säkerhet, trygghet och framkomlighet och som har en tydlig gemensam nytta.

Lägesbilder och annan information har publicerats kontinuerligt sedan i maj. Från augusti och fram till valet tas lägesbilder fram varje vecka, efter den särskilda valavstämning som sker i anslutning till ordinarie samverkanskonferens på torsdagar.  Utskick av lägesbilden görs enligt en särskild kontaktlista för valet samt i en särskild samverkansyta i WIS.

För att minska risken för desinformation, rykten och osäkerhet har stor vikt lagts vid att alla aktörer som har ansvar för valets genomförande aktivt och proaktivt kommunicerar fakta om valets genomförande och om att vi har ett robust valsystem och fakta om hur valet går till (hänvisning till till Valmyndighetens information; www.val.se).

Information som bör delas i samverkan, eller andra frågor om valsamverkan inom SSR skickas till: val2018@samverkanstockholmsregionen.se