Staffan Gröndahl, första inlånade resursen i samordningskansliet

Bemanning av samordningskansliet inom Samverkan Stockholmsregionen bygger på inlån av resurser från aktörerna själva. Detta för att säkra bred kompetens och kunskapsspridning över tid. Den som är först ut att lånas ut till samordningskansliet är Staffan Gröndahl, till vardags säkerhetssamordnare i Vallentuna Kommun.

I början av 2015 fattade regionala chefsgruppen beslut om rambudgeten för den gemensamma organisationen. Representanter från Samverkan Stockholmsregionen har därmed kunnat påbörja dialog med aktörer såsom kommuner samt trafik- och blåljusaktörer angående rekryteringsmöjligheter i den gemensamma organisationen. Först att bidra med resurser till det gemensamma arbetet är Vallentuna kommun, som under ett års tid lånar ut Staffan Gröndahl, Säkerhetsamordnare, till samordningskansliet. Avsikten är att låna in fler resurser under året och att sedan kontinuerligt rotera in nya resurser som en del i att över tid kompetensutveckla och sprida kunskaper.

 

Fyra frågor till Staffan Gröndahl, första inlånade resursen i samordningskansliet

 

Hej Staffan! Varför hoppar du på detta?

-Att få möjlighet att vara delaktig i uppbyggnaden av Samverkan Stockholmsregionen är en utmaning som är svår att motstå. Jag har ju haft turen att under några år som en av totalt fyra kommunrepresentanter få ingå i regionala samordningsgruppen, något som gett god inblick men också mersmak. Att det just nu fanns goda förutsättningar att ordna en mycket lämplig vikarie på min ordinarie tjänst som säkerhetssamordnare i Vallentuna kommun var också en pusselbit som gjorde det lättare att få allt att falla på plats. Dessutom är ju tanken att alla samverkande aktörer på sikt ska bidra med personal under någon period, så varför inte vara först ut från kommunsidan...?

Vad förväntar du dig av uppdraget?

-Ett par av huvudpunkterna under 2015 kommer ju att handla om fortsatt implementering och utbildning av nyckelgrupper för att få ännu mer snurr på verksamheten. Och där misstänker jag att jag kommer att ha ett eller annat finger med i spelet. I övrigt är det kommande året rätt mycket av ett oskrivet kapitel för mig. Vilket känns både spännande och stimulerande.

Vilka utmaningar tror du väntar?

-Jag tror att flera av aktörerna som ingår i samarbetet har förväntningar på att det under året ska märkas tydliga och användbara resultat av vårt arbete. Och ambitionen måste ju vara att varje aktör under året ska få en tydlig bild av ”What's in it for me?”. En annan utmaning tror jag blir att tydliggöra att Samverkan Stockholmsregionen är en fristående organisation som drivs av aktörerna tillsammans. Vi övertar ingens enskilda ansvar utan förstärker de delar som aktörerna är överens att man vill driva tillsammans.

Hur tror du att du om ett år blickar tillbaka mot året som utlånad?

-Jag tror att jag kommer att ha lärt mig mycket om verksamheten hos övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Särskilt om de organisationer som jag har måttliga kunskaper om idag, exempelvis Landstinget och de olika trafikaktörerna. Förhoppningsvis kommer jag också att känna att jag dragit ett eller annat strå till stacken när det gäller att få samverkan på alla nivåer i systemet att fungera ännu lite bättre än idag.