Temaområde krisstöd: Vägledning för stöd vid en allvarlig händelse är nu klar

En vägledning för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län har tagits fram i samverkan mellan myndigheter och organisationer som har uppdrag att ge krisstöd vid en händelse. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen och de samverkansfunktioner som aktiveras för samordning av krisstöd.

Allvarliga händelser ställer stora krav på räddningsinsatser, hälso- och sjukvård och psykologiska och sociala stödinsatser, både i omedelbar anslutning till händelsen och på lång sikt. Ansvaret för de psykologiska och sociala stödinsatserna vid en allvarlig händelse ligger hos både kommuner och landsting. Vid en olycka eller katastrof i Stockholmsregionen behöver stödinsatserna genomföras i samverkan mellan olika berörda aktörer som kommuner, landstinget, Polismyndigheten region Stockholm, trossambund och frivilligorganisationer.

En vägledning har nu tagits fram för att vara ett stöd vid samverkan vid psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholmsregionen. Dokumentet inkluderar verktyg som kan användas vid framtagande av underlag för regional inriktning av krisstödinsatser, under den akuta fasen men också på längre sikt efter en inträffad allvarlig händelse i länet (kan laddas ned som pdf, se högerspalten).

Vägledningen har tagits fram inom Temaområde krisstöd, där ett stort antal myndigheter och organisationer har medverkat i arbetet: Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Stockholm stad, Huddinge kommun, Haninge kommun, sakkunniga från Stockholms läns landsting (SLL) och sjukvårdsområde (SLSO), Norrtälje sjukhus, Tiohundra AB, Danderyds sjukhus AB,  PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri, sakkunniga ur landstingens Psykiatriska/psykologiska katastrofledningsorganisation (PKL), Polismyndigheten region Stockholm, Svenska kyrkan, Svenska Röda korset och Rädda barnen. Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) representerade andra registrerade trossamfund. Framtagandet av vädledningsdokumentet koordinerades genom Regional kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi (RKK) vid Stockholm läns landsting.