Vårens utbildningar för ökad gemensam förmåga - anmäl er nu!

Erfarenheterna från den gemensamma hanteringen av attentatet den 7 april 2017 visade att vi behöver höja vår förmåga i regionen att hantera våra gemensamma system WIS och Rakel. Fler behover också ökad kunskap i grunderna för regional samverkan vid samhällsstörningar och hur den genomförs. 
 

Under våren genomförs därför en rad utbildningar i våra gemensamma system Rakel och i WIS 3.0, samt introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar. Målet är att höja förmågan hos så många som möjligt, anmäl er gärna så snart som möjligt. 
I vår introduceras också en ny utbildning: regional samverkansstab. Information om denna utbildning kommer inom kort.

Utbildning i WIS 3.0
Hösten 2017 lanserades en uppdaterad version: WIS 3.0. Utbildningen ger grundläggande kunskap om den uppdaterade WIS-miljön, nya funktioner och stöd i att arbeta i systemet. I utbildningen fokuseras på hur vi använder WIS för informationsdelning inom Samverkan Stockholmsregionen. Utbildningarna kommer att rikta sig mot olika nivåer - nybörjare respektive vana användare.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 20 februari, 21 februari, 5 mars, 8 mars.
Anmäl er genom att klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren):
https://goo.gl/forms/S5paeAPBBGvn4OSm1

Grundutbildning i Rakel
Många användare är ovana vid att hantera Rakel. Grundutbildningens mål är att användarna ska känna sig trygga i att använda sin Rakelterminal, bland annat för att kunna delta i regionala samverkanskonferenser. Moment i utbildningen är till exempel: att ställa in talgrupper, öva talteknik och skicka meddelanden.
Utbildningstillfällen (halvdag fm eller em): 26 och 27 mars.
De olika utbildningstillfällena inriktas på olika Rakelmodeller (se information).
Anmäl er genom att klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren)
https://goo.gl/forms/i0SurjKZmb7Lnq062

Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar
Utbildningen går igenom grunderna för regional samverkan, hur vi arbetar tillsammans och vilka gemensamma rutiner vi har inom Samverkan Stockholmsregionen. Under utbildningen ges exempel på hur samverkan har genomförts vid faktiska händelser. I kursupplägget ingår flera praktiska moment.
Utbildningstillfälle: 17 april kl 09.00-15.00.
Anmäl er genom att klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret (eller klistra in länken i webbläsaren):
https://goo.gl/forms/uaQuC5Vn3a3XZny43

Om du har frågor om utbildningarna: kontakta Samordningskansliet på info@samverkanstockholmsregionen.se