Temaöversikt

Mätbara effekter

Syftet med projektet Mätbara effekter var att ta fram förslag på metoder för att mäta samhällets förmåga att samverka för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Projektet mynnade ut i en rekommendation.