Foto: Göran Fält, Trafikverket
Temaöversikt

Samordnad information och kriskommunikation

Målet med kommunikationen vid regional samverkan är relevant, korrekt och snabb information till allmänheten. Därför har vi aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen utvecklat hur vi ska samverka mer effektivt för att kunna kommunicera samstämmiga budskap både till vardags och i krissituationer.

Kommunikationen ska vara en integrerad del i regional samverkan. Därför utvecklar vi tillsammans metoder för att mer effektivt kunna kommunicera samstämmiga budskap till allmänheten. Madeleine André, kommunikationsansvarig

Det övergripande målet med projektet Information och kriskommunikation var att samhällsaktörerna i Stockholmsregionen ska bli bättre på att kommunicera enhetligt och samordnat vid olika typer av störningar, olyckor och kriser. Det omfattar både kommunikationen inom och mellan berörda aktörer men också kommunikationen med allmänhet, media, näringsliv och andra organisationer. Varje aktör ansvarar för den egna information men vid samverkan behöver budskapen vara samstämmiga.

Utgångspunkten var den nya modellen för regional samverkan där kommunikationen ska vara en integrerad del. Syftet var bland annat att tydliggöra roller och ansvar och att utveckla strukturerade arbetssätt för att kunna kommunicera samstämmiga budskap.

Resultat

Projektet har resulterat i gemensamma utgångspunkter för kommunikationen, en gemensam kommunikationsprocess för regional samverkan och metodstöd.

Under 2015 etablerade aktörerna ett kommunikationschefsnätverk för att inrikta och styra det gemensamma kommunikationsarbetet. Vidare etablerades ett kommunikatörsforum med syfte att utveckla metodik och rutiner och svara för uppföljningen av det löpande kommunikationsarbetet.