Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Temaöversikt

Snabba resultat

I projektet Snabba resultat identifierade aktörerna 26 ”quick wins”. Det var förslag på enklare åtgärder som snabbt kan förbättra samverkan i den dagliga verksamheten. Sedan 2012 genomförs förbättringsåtgärder från flera projekt i satsningen.

Anders Edstam, vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund|Anders Edstam, vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund
Den stora insikten är att vi kan utveckla samverkan snabbt och enkelt med små medel. Det behöver inte vara komplicerat. Gör verkstad och nå effekter – det gjorde vi! Anders Edstam, vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund

Projektet genomfördes våren 2011. Syftet var att identifiera, prioritera och föreslå förslag till förbättringar som kunde genomföras snabbt och enkelt med små medel. Under 2013 och 2014 implementerades ett antal åtgärder för att utveckla och stärka samverkan mellan aktörer i regionen. Resultatet är bland annat bättre informationsdelning, utvecklad samverkan inför planerade händelser och samordnade budskap till allmänheten.