Foto: Stockholms stad
Temaöversikt

Utvärdering och lärande

Att dra lärdomar från samverkan vid olika typer av händelser, är en viktig del i arbetet med att löpande stärka förmågan att samverka effektivt till vardags och i krissituationer. Därför utvecklar aktörer processer för erfarenhetsåterföring vid samverkan.

I december 2013 startade projektet Utvärdering och lärande. Syftet är att skapa gemensamma arbetssätt för att ta tillvara aktörernas erfarenheter och lärdomar från samverkan vid olika typer av störningar, olyckor och kriser. I enlighet med modellen för regional samverkan, är målet att etablera processer för utvärdering och lärande som bidrar till ett proaktivt förhållningssätt och en effektiv användning av resurser.

Projektet pågår till 2015 och resultatet kommer att presenteras i en projektrapport.