Foto: SOS Alarm
Temaöversikt

Utveckling av samverkansprocesser

De största möjligheterna att effektivisera samverkan mellan aktörer är i det inledande skedet av en händelse. Genom att ”göra rätt från början” kan aktörerna bli mer effektiva genom hela samverkansprocessen.

Projektet Utveckling av samverkansprocesser genomfördes i två delprojekt: De första 20 minuterna och Verksamhetens krav på fastigheten.

De första 20 minuterna
Projektet resulterade i ett förslag till process för att optimera samverkan i det initiala skedet, dvs. från det att ett samtal kommer in till larmcentralen till att utryckande enheter är på plats. Det handlar om att agera snabbt så människor får hjälp snabbare vid sjukdom och olyckor och att kunna minimera samhällstörningar och andra oönskade konsekvenser.

Verksamhetens krav på fastigheten
Syftet med projektet var att definiera aktörernas krav på en funktionell samverkanscentral, exempelvis hur utformningen av gemensamma ytor kan bidra till att effektiva samverkan mellan aktörer. Det handlar framförallt om att dela information mer effektivt mellan aktörer och att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler.

Resultatet har blivit underlag till fastighetsprojektet Park1 som Stockholms stad projekterar.